Skip to master site navigation
Recent view of the fountain and benches in the Ridván Garden.

در باغ رضوان

حضرت بهاءالله در یکی از نامه هایشان به جلوه ای وحیانی که در باغ رضوان برایشان حاصل شد، چنین اشاره می کنند:

«روزی از روزها قصدِ جزیرۀ خضرای خود را نمودیم، پس چون وارد شدیم رودهای آن را دیدیم که جاری بودند، درختهای آن را دیدیم که پیچ در پیچ بودند و خورشید در میان درختها می رقصید. به راست توجه کردیم، دیدیم آنچه را که قلم از ذکر آن و ذکر آنچه چشم مولی الوری در آن مقام الطف اشرف مبارک اعلی مشاهده کرد، عاجز است. بعد به سمت چپ رو کردیم، طلعتی از طلعات فردوس اعلی را مشاهده کردیم که بر ستونی از نور ایستاده بود و به بلندترین ندا فرمود ای اهل زمین و آسمان، جمال و زیبایی مرا و نور و ظهور و اشراق مرا ببینید، به خداوند حق سوگند که من امانت و ظهور آن و حُسن آن هستم و اجر هر کسی هستم که به آن تمسّک جُست و شأن و مقام آن را دانست و به ذیل آن تشبث جست. من زینت کبری هستم برای اهل بهاء و طراز عزّت هستم برای هر کسی که در ملکوت انشاء است و سبب اعظم هستم برای ثروت عالم و افق اطمینان هستم برای اهل امکان. اینچنین نازل کردیم برای تو آنچه را که بندگان را به مالک ایجاد نزدیک می کند.» (مضمون) (٢٣)

عکس ٥ از ٧: چشم اندازی جدید از فوّاره و نیمکتها در باغ رضوان.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
Recent view of the fountain and benches in the Ridván Garden.
چشم اندازی جدید از فوّاره و نیمکتها در باغ رضوان. (Ryan Lash, 2006)