Skip to master site navigation
The flower pots on the ground mark the location of the bench where Bahá’u’lláh often sat when He visited the garden. The river can be seen in the background.

مکانی برای لذت بردن از طبیعت

وقتی حضرت بهاءالله به باغ رضوان آمدند، اغلب زیر درخت توت، در نزدیکی آب روان می نشستند و از زیبایی طبیعت مسرور می شدند.

عکس ٤ از ٧: گلدانهای گـُل روی زمین، مکان نیمکتی را نشان می دهند که حضرت بهاءالله اغلب هنگام بازدید از باغ روی آن می نشستند. رود در زمینۀ تصویر دیده می شود.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The flower pots on the ground mark the location of the bench where Bahá’u’lláh often sat when He visited the garden. The river can be seen in the background.
گلدانهای گُل روی زمین مکان نیمکتی را نشان می دهند که حضرت بهاءالله اغلب هنگام دیدن باغ روی آن می نشستند. رود در زمینه دیده می شود.(Effie Baker, c.1920)