Skip to master site navigation
Colorized photograph of the interior of the house where Bahá’u’lláh often spent the night when visiting the Ridván Garden.

اتاق حضرت بهاءالله در باغ رضوان

در یک دوره، حضرت بهاءالله به مدت ٩ روز در باغ رضوان ماندند و با گروه های زائران که هر روز از عکا برای دیدن ایشان می آمدند، ملاقات کردند.

در سال ١٢٦٠هجری شمسی (١٨٨١میلادی)، باغ رضوان برای حضرت بهاءالله خریداری شد. هنوز زائران برای دعا و تفکّر به خانۀ کوچک آنجا می روند.
عکس ٧ از ٧: عکس رنگی شدهء درون خانه ای که حضرت بهاءالله اغلب هنگام بازدید از باغ رضوان شب را در آنجا می گذراندند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
Colorized photograph of the interior of the house where Bahá’u’lláh often spent the night when visiting the Ridván Garden.
عکس رنگی شدۀ درون خانه ای که حضرت بهاءالله اغلب هنگام بازدید از باغ رضوان شب را در آنجا می گذراندند. (Bahá'í World Centre archives, c. 1920)