Skip to master site navigation
Impressions of the seals of Bahá’u’lláh, displayed in an ornamental Persian design.

طرح تهیه شده با مُهرهای حضرت بهاءالله

عکس ٩ از ١٠: اثر مُهرهای حضرت بهاءالله، که در یک طرح تزیینی فارسی نمایش داده شده اند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
آئین بهائی
سایت آئین بهائی سایتی به زبان فارسی و برای معرفی دیانت بهائی به هموطنان عزیز ایرانی در کشور مقدّس ایران و سایر نقاط جهان و نیز دیگر فارسی زبانان شریف می باشد.
Close
Impressions of the seals of Bahá’u’lláh, displayed in an ornamental Persian design.
اثر مُهرهای حضرت بهاءالله، که در یک طرح تزیینی فارسی نمایش داده شده اند. (Bahá'í World Centre archives)