Skip to master site navigation

زمینه

ولادت حضرت بهاءالله و وقایع مرتبط با تولد ظهور جدید الهی در اواخر قرن ١٢ و نیز قرن ١٣هجری شمسی (١٩ میلادی) در دنیای اسلامی ایران و امپراطوری عثمانی رخ داد.

کنترل شدید آن دو قدرت مرکزی، در تمام مدت زمان زندگی حضرت بهاءالله، تغییر مکانهای متوالی را بر ایشان تحمیل کرد. این تبعیدها از ایران، کشوری که در آن زمان «فارس» نامیده می شد و زادگاه حضرت بهاءالله بود، آغاز شد.

نقشه با اطلاعات گرافیکی که مرزهای تقریبیِ ایران و امپراطوری عثمانی را در سال ١٢٢٩هجری شمسی (١٨٥٠ میلادی) و مسیر تبعید اجباریِ حضرت بهاءالله را از زادگاهشان یعنی طهران تا زندان عکا را نشان می دهد.

نقشه با اسامی و مرزهای کنونی.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
مسیر تبعید حضرت بهاءالله در ایران و امپراطوری عثمانی که در نقشه ی امروزی با نامهای جدید شهرهای مهم و مرز کنونی کشورها نشان داده شده است. (آرشیو مرکز جهانی بهائی)