Skip to master site navigation
This spot at the foot of Mount Carmel is one of the places Bahá’u’lláh pitched His tent during a visit to Haifa.

حضرت بهاءالله در کوه کرمل

حضرت بهاءالله در مدت بازدیدشان از حیفا، درمکانهای مختلفی، از جمله در این نقطه در کوهپایۀ کوه کرمل اقامت کردند. ایشان همچنین از غار ایلیای پیغمبر دیدن کردند؛ قرنها پیش، یک فرقۀ مسیحی در این غار صومعه ای ساخته بودند و انتظار داشتند که حضرت مسیح، وقتی با شکوهِ پدر باز می گردد، با حضور مبارکش آنجا را متبرّک سازد.

عکس ٣ از ٨: این نقطه واقع در کوهپایۀ کوه کرمل یکی از مکانهایی است که حضرت بهاءالله در هنگام بازدید از حیفا چادر خود را در آن برپا ساختند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
This spot at the foot of Mount Carmel is one of the places Bahá’u’lláh pitched His tent during a visit to Haifa.
این نقطه واقع در کوهپایۀ کوه کرمل یکی از مکانهایی است که حضرت بهاءالله در هنگام بازدید از حیفا چادر خود را در آن برپا ساختند. (Bahá'í World Centre archives, 2007)