Skip to master site navigation
View of Constantinople (now called Istanbul).

حضرت بهاءالله به استانبول می رسند

حضرت بهاءالله و خانوادۀ ایشان در روز ٢٥ مرداد ١٢٤٢هجری شمسی (١٦ آگست ١٨٦٣میلادی) از کشتی پیاده و وارد استانبول شدند. مقدّر بود فقط حدود چهار ماه در این شهر بمانند.

عکس ٣ از ٤: منظره ای از شهر قسطنطنیه (استانبول امروزی).
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
View of Constantinople (now called Istanbul).
منظرۀ شهر قسطنطنیه (استانبول امروزی). (USA memory collection, c. 1870)