Skip to master site navigation
A view of the Mansion of Bahjí from the south.

حضرت بهاءالله بیشتر و بیشتر شناخته می شوند

این قصر مکانی که حضرت بهاءالله و خانوادۀ ایشان برای ملاقات با مهمانان و دوستان لازم داشتند، فراهم کرد. با ادامه یافتن رشد دین حضرت بهاءالله در مناطقی فراتر از ایران و امپراطوری عثمانی، این افراد می آمدند تا حضرت بهاءالله را ملاقات کنند.

عکس ٢ از ١٠: چشم اندازی از قصر بهجی از سمت جنوب.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
A view of the Mansion of Bahjí from the south.
چشم اندازی از قصر بهجی از سمت جنوب. (Bahá'í World Centre archives, 1919)