Skip to master site navigation
Entrance to the Mansion of Bahjí.

نقش و نگاری پیشگویانه

سازندۀ اصلی قصر بهجی، در سال ١٢٤٩هجری شمسی (١٨٧٠میلادی) نقشی به زبان عربی بالای در قرار داده است که بر روی آن نوشته شده است: «سلام و درود بر این قصر باد که با گذشت زمان بر شکوه و جلال آن افزوده می شود. در آن شگفتی ها و غرایب متعدّد یافت می شود و قلمها از توصیف آن عاجزند.» (٢٦)

عکس ٤ از ١٠: ورودی قصر بهجی.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
Entrance to the Mansion of Bahjí.
ورودی قصر بهجی.(Denny Allen, 2000)