Skip to master site navigation
At left is the room where Bahá’u’lláh greeted many of His guests. It is also the room in which He passed away, in 1892.

میهمانی محبوب

حضرت بهاءالله از ایوان قصر نگاه می کردند تا پسر عزیز و گرامی شان، حضرت عبدالبهاء، را ببینند که از عکا می آیند. حضرت بهاءالله به حضرت عبدالبهاء «سرکار آقا» و «غصن اعظم» می گفتند و ایشان را به عنوان مرکز عهد و میثاق خود و جانشین خود و رئیس و رهبر امر بهائی تعیین کردند.

عکس ٨ از ١٠: اتاقی که حضرت بهاءالله در آن از مهمانان فراوانی پذیرایی کردند، در سمت چپ قرار دارد. این همان اتاقی است که حضرت بهاءالله در سال ١٢٧١هجری شمسی (١٨٩٢میلادی) در آن از دنیا رفتند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
At left is the room where Bahá’u’lláh greeted many of His guests. It is also the room in which He passed away, in 1892.
اتاقی که حضرت بهاءالله در آن از مهمانان فراوانی پذیرایی کردند، در سمت چپ قرار دارد. این همان اتاقی است که حضرت بهاءالله در سال ۱۲۷۱هجری شمسی (۱۸۹۲میلادی) در آن از دنیا رفتند.(Bahá'í World Centre archives, 2004)