Skip to master site navigation
Historical view of Baghdad and the Tigris River.

حضرت بهاءالله مأموریت خود را اعلان می کنند

حضرت بهاءالله ده سال در بغداد به سر بردند. حکومت ناصرالدین شاه که می ترسید شهرت فزایندۀ حضرت بهاءالله دوباره آتش اشتیاق عمومی را نسبت به دین جدید در ایران شعله ور سازد، موفق شد مقامات عثمانی را تحت فشار قرار دهد تا ایشان را به نقطه ای دورتر بفرستند.

حضرت بهاءالله و همراهان ایشان در فروردین ١٢٤٢هجری شمسی (آپریل ١٨٦٣میلادی)، قبل از ترک بغداد به مقصد استانبول (قسطنطنیه )، به مدت دوازده روزدر باغی در ساحل رود دجله منزل کردند. حضرت بهاءالله به این گروه کوچک از یاران فرمودند که همان موعودی هستند که حضرت باب ـ و در حقیقت تمام ادیان آسمانی دنیا - از آمدنش خبر داده بودند. امروزه، سرورانگیزترین ایّام متبرکه و تعطیلات دینی بهائی عید رضوان است که جشن گرامیداشت آن روزها است.

عکس ٥ از ٥: منظره ای تاریخی از بغداد و رود دجله.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
Historical view of Baghdad and the Tigris River.
منظرۀ تاریخی از بغداد و رود دجله. (Effie Baker, c. 1930)