Skip to master site navigation
The main hall in the House of ‘Abbúd, now decorated with historical items.

نقش حضرت عبدالبهاء

حضرت عبدالبهاء در مدت زمانی که در عکا بودند، حافظ و حامی پدر محبوب خود بودند. ایشان زائران را برای ملاقات با حضرت بهاءالله آماده می کردند، با مقامات عمومی ملاقات می کردند، امور روزانۀ خانواده را اداره می کردند و برای فراهم کردن بیشترین آسایش ممکن برای بهائیان در عکا، با پشتکار تلاش و فعالیت می کردند. بیشترِ احترامی که نسبت به بهائیان ابراز می شد و مدام افزایش می یافت، نتیجۀ صفات و کمالات همه جانبۀ حضرت عبدالبهاء بود.

عکس ٢٥از ٣٤: تالار اصلی بیت عبّود، که امروزه با اقلام تاریخی تزیین شده است.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The main hall in the House of ‘Abbúd, now decorated with historical items.
تالار اصلی بیت عبّود، که امروزه با اقلام تاریخی تزیین شده است. (Bahá'í World Centre archives)