Skip to master site navigation
View of ‘Akká from the Mediterranean Sea.

شهر زندانی عکا

پس از اقامت کوتاهی در ازمیر، اسکندریّه و حیفا، حضرت بهاءالله و پیروان ایشان مجبور شدند هشت ساعت دیگر سختی را تحمل کنند تا از خلیج عکا (که امروزه به خلیج حیفا معروف است) بگذرند.

دختر حضرت بهاءالله، بهائیه خانم، بعدها آن سفر را این چنین توصیف فرمود: «گرما...مقاومت ناپذیر بود. ما را در یک کشتی بادبانی گذاشتند. نه بادی می وزید و نه در برابر اشعه های سوزان خورشید پناهی داشتیم. با این وضع هشت ساعت کمالِ سختی را تحمل کردیم و سرانجام به عکا رسیدیم و این پایان سفر ما بود.» (مضمون) (١٤)

عکس ۱ از ۳۴: منظرۀ عکا از دریای مدیترانه.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
View of ‘Akká from the Mediterranean Sea.
منظرۀ عکا از دریای مدیترانه. (Kertu Laur, 2006)