Skip to master site navigation
A view from one of the restored prison cells occupied by the exiles.

تعدادی از مشتاقان زیارت حضرت بهاءالله اجازۀ ورود به زندان می یابند

با گذر زمان، به دلیل رفتار و شخصیت نجیب و اصیل زندانیان، مخصوصاً حضرت عبدالبهاء، برای مسئولین روشن شد که بهائیان هیچ تهدیدی برای هیچ کس یا چیزی نیستند. حکمران شهر اجازه داد ملاقات کنندگان به زیارت حضرت بهاءالله بیایند. یکی از این زائران بدیعِ ١٧ساله بود، که حضرت بهاءالله نامۀ خطاب به شاه ایران را به او سپردند. بدیع نامه را نزد شاه برد و به او تحویل داد؛ سربازان شاه او را شکنجه کردند و به شهادت رساندند.

عکس ١٤ از ٣٤: منظره ای از یکی از سلولهای ترمیم شدۀ زندان. این سلولها محل زندگی تبعیدیان بودند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
A view from one of the restored prison cells occupied by the exiles.
منظره ای از یکی از سلولهای ترمیم شدهء زندان. این سلولها محل زندگی تبعیدیان بودند.(Edit Kálmán, 2004)