Skip to master site navigation
The pines of Bahjí on the land of the Jamal brothers, site of the dinner which signaled that Bahá’u’lláh could leave the boundaries of the walled city.

خارج از دیوارهای شهر

احترام نسبت به حضرت بهاءالله به اندازه ای بود که بعد از مدتی مقامات محلی گفتند ایشان آزاد هستند از شهر خارج شوند. حضرت عبدالبهاء برای امتحان این گفته، در اواخر بهار سال ١٢٥٦هجری شمسی (١٨٧٧میلادی)، از صاحبان بیشۀ صنوبری در نزدیکی قصر بهجی، در خارج از شهر عکا اجازه گرفتند ضیافتی برای اشخاص برجستۀ شهر برگزار کنند. وقتی آنها دعوت میهمانی حضرت عبدالبهاء را پذیرفتند، واضح شد که دستور نگه داشتن حضرت بهاءالله در محدودۀ شهر دیگر اجرا نخواهد گردید، اگرچه این دستورهیچ گاه به طور رسمی لغو نشد.

عکس ٣٢ از ٣٤: صنوبرهای بهجی در زمین برادران جمال، محل برگزاری مهمانی ای که نشان داد حضرت بهاءالله می توانند از محدودۀ شهر خارج شوند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The pines of Bahjí on the land of the Jamal brothers, site of the dinner which signaled that Bahá’u’lláh could leave the boundaries of the walled city.
صنوبرهای بهجی در زمین برادران جمال، محل برگزاری مهمانی ای که نشان داد حضرت بهاءالله می توانند از محدودۀ شهر خارج شوند. (Edward Getsinger, c. 1900)