Skip to master site navigation
The stairs leading to the upper floor of the House of ‘Abbúd.

تعداد بیشتری از زائران

حضرت بهاءالله از سال ١٢٥٢ تا ١٢٥٦هجری شمسی (١٨٧٣ تا ١٨٧٧میلادی) در بیت عبّود زندگی کردند، و در این مدت تعداد فزاینده ای از زائران و عاشقان برای دیدن ایشان می آمدند.

عکس ٢٤از ٣٤: پله هایی که به طبقۀ بالای بیت عبّود منتهی می شوند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The stairs leading to the upper floor of the House of ‘Abbúd.
پله هایی که به طبقۀ بالای بیت عبّود منتهی می شوند. (Denny Allen, 2000)