Skip to master site navigation
The barracks square of the prison. Bahá’u’lláh was first held in a room adjacent to the square and later moved to his cell on the second floor of the building in the center of the photo.

میدان سربازخانه

وقتی تبعیدشدگان به قلعه رسیدند، ابتدا آنها را به اتاقهای نزدیک میدان سربازخانه بردند. کف یکی از اتاقها از گِل پوشیده بود؛ گرما و رطوبت، همراه بوی بد و تعفّن زندان آن چنان بر بهائیه خانم غلبه کرد که ایشان از حال رفت.

«منبعی هم که در حياط قشله قرار داشت آبش بدرجه ای شور و کثيف بود که احدی را امکان نوشيدن نبود. سه رغيف نان سياه و شور برای هر يک از مسجونين تخصيص داده شده بود که بعداً اجازه دادند تحت نظر محافظين ببازار رفته بدو قرص نان ديگر که بالنّسبه قابل اكل باشد تبديل نمايند [برای این کار نگهبانان زندانیان را به بازار می بردند] سپس مؤونۀ نقدی قليلی دربارۀ آنها مقرّر گرديد که بجای نان تأديه ميکردند. در همان اوائل دخول بسجن جميع مظلومين باستثنای دو نفس كلّ مريض و عليل و ملازم بستر گرديدند و در آن هوای گرم و کثيف به تب و اسهال شديد مبتلا شدند ...» (١٨)

عکس ٩ از ٣٤: میدان سربازخانه. در ابتدا حضرت بهاءالله را در اتاقی مجاور میدان نگه می داشتند و بعداً ایشان را به سلولی در طبقۀ دوم ساختمان بردند- این سلول در وسط عکس قرار دارد.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The barracks square of the prison. Bahá’u’lláh was first held in a room adjacent to the square and later moved to his cell on the second floor of the building in the center of the photo.
میدان سربازخانه. در ابتدا حضرت بهاءالله را در اتاقی مجاور میدان نگه می داشتند و بعداً ایشان را به سلولی در طبقۀ دوم ساختمان بردند- این سلول در وسط عکس قرار دارد.(Bahá'í World Centre archives, c. 1920)