Skip to master site navigation
The view from the prison.

پیروان حضرت بهاءالله به زیارت عکا می آیند

وقتی خبر ورود حضرت بهاءالله به عکا در ناحیه منتشر شد، بسیاری از پیروان ایشان از مناطق دیگر، با پای پیاده از صدها کیلومتر فاصله، عازم عکا شدند تا ایشان را زیارت کنند. معمولاً به آنها اجازۀ ورود به محدودۀ شهر را نمی دادند و مجبور می شدند به یک لحظه نگاه به ایشان در حالی که پشت پنجره ای در دوردست ایستاده اند، راضی باشند.

عکس١٣ از٣٤: منظرۀ زندان.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The view from the prison.
منظرۀ زندان. (Lutfu'llah Hakim, 1921)