Skip to master site navigation
A view of the land gate from outside the walls of the city.

حضرت بهاءالله حصار شهر را ترک می کنند

حضرت بهاءالله در سال ١٢٥٦هجری شمسی (١٨٧٧میلادی)، بعد از ٩ سال حبس دائمی در محدودۀ شهر عکا، آن شهر زندانی را ترک فرمودند.

عکس ٣٤ از ٣٤: منظره ای از دروازۀ شهر از بیرون دیوارهای شهر.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
آئین بهائی
سایت آئین بهائی سایتی به زبان فارسی و برای معرفی دیانت بهائی به هموطنان عزیز ایرانی در کشور مقدّس ایران و سایر نقاط جهان و نیز دیگر فارسی زبانان شریف می باشد.
Close
A view of the land gate from outside the walls of the city.
منظره ای از دروازۀ شهر از بیرون دیوارهای شهر. (Clarence Welsh, 1921)