Skip to master site navigation
The sea gate where Bahá’u’lláh and His companions entered ‘Akká in 1868.

رسیدن به دروازۀ سمت دریا

در ١٠ شهریور ١٢٤٧هجری شمسی (٣١ آگست ١٨٦٨میلادی)، گروه تبعیدیان سرانجام به ساحل، در نزدیکی دروازۀ دریایی عکا ـ یکی از دو ورودیِ قلعه ـ رسیدند.

با وجود سختی های سفر و حضور اهالی شهر که در بندرگاه جمع شده بودند تا شخصی را که لقب «خدای اعجام (فارسیان)» را داشت مسخره کنند، حضرت بهاءالله بیانی به این مضمون فرمودند که هنگام ورود، «قومی را یافتیم که با چهره های درخشان به استقبال ما آمدند... و در دستانشان پرچمهای یاری بود... در این هنگام ندا دهنده ندا نمود که پس به زودی خداوند کسی را برمی گزیند که مردم را در سایۀ این پرچمها در آورد.»(١٥)

مقدّر بود حضرت بهاءالله ٢٤ سال باقی مانده از عمر خود را در عکا و اطراف آن بگذرانند.

عکس ٢ از ٣٤: دروازۀ رو به دریا که حضرت بهاءالله و همراهانشان از طریق آن در سال ١٢٤٧ هجری شمسی (١٨٦٨ میلادی) وارد عکا شدند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The sea gate where Bahá’u’lláh and His companions entered ‘Akká in 1868.
دروازۀ رو به دریا که حضرت بهاءالله و همراهانشان از طریق آن در سال ۱۲۴۷هجری شمسی (۱۸۶۸میلادی) وارد عکا شدند. (Bahá'í World Centre archives, c. 1920)