زندگی حضرت بهاءالله

روایتی تصویری

Skip to master site navigation
This is the changeless faith of God, eternal in the past, eternal in the future. - Bahá’u’lláh The entrance to the tomb of Bahá’u’lláh. The inscription, an invocation in Arabic meaning “O Glory of Glories,” is a reference to Bahá’u’lláh.
ادامه
Entrance to the Shrine of Bahá’u’lláh.

در طول تاریخ، خداوند از طریق یک سلسله پیامبران آسمانی خود را بر بشر ظاهر ساخته است؛ هر کدام از این پیامبران دین بزرگی را بنیان گذاشته اند. از جمله پیامبران که در تاریخ بشر ظاهر شده اند حضرت ابراهیم، حضرت کریشنا، حضرت زرتشت، حضرت موسی، حضرت بودا، حضرت مسیح و حضرت محمد را می توان نام بُرد.

جدیدترین این پیامبران حضرت بهاءالله هستند که برای دوران ما تعالیم روحانی و اجتماعی جدیدی آورده اند. ایشان تعلیم دادند که فقط یک خدا وجود دارد، که تمام ادیان دنیا از جانب خدا هستند و این که امروز وقت آن است که بشر یگانگی و وحدت خود را دریابد.

عکسهایی که در ذیل می آیند دیدی اجمالی نسبت به زندگانی فوق العادۀ حضرت بهاءالله به دست می دهند، کسی که جامعۀ جهانی بهائی ایشان را جدیدترین «مظهر ظهور الهی» می داند. این عکسها زندگی حضرت بهاءالله را با تصاویر به نمایش می گذارند:محل تولد شهرهای  تبعید ایشان،  سلولی که ایشان به مدت دو سال در آن محبوس بودند، و آرامگاه نهایی ایشان. در اینجا همچنین نمونه های دست خطهای  ایشان،  یادگاریهایی  از زندگی شگفت انگیز ایشان، و عکسهایی از   باغهای زیبای اراضی مقدس که زندگی ایشان الهام بخش آنها بوده است، وجود دارند.

آنچه در اینجا وجود ندارد تصویر خودِ حضرت بهاءالله  است. برای بهائیان، مقام حضرت بهاءالله چنان است که حتی عکس ایشان بسیار با ارزش است و بنابراین تنها باید با نهایتِ تکریم و احترام بازدید شود و نباید در ملاء عام به نمایش گذاشته شود، حتی در منازل شخصی بهائیان.

عکسها: ورودی آرامگاه حضرت بهاءالله. نقش نوشته شده، «یا بهاء الابهی» است که نیایشی به زبان عربی و اشاره ای به حضرت بهاءالله است.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
A view of the Mansion of Bahji where Bahá’u’lláh spent the final years of His life.
نقش نوشته شده،«یا بهاء الابهی» است که نیایشی به زبان عربی و اشاره ای به حضرت بهاءالله است.(Bahá'í World Centre archives)